KAMPANIA DLA BODYDRY

Sprint do celu

 Naszym celem było szybkie wypromowanie maseczek i kominów termoaktywnych w odpowiedzi na wybuch pandemii w Polsce.

Musieliśmy też nauczyć klientów, że nowości można kupić nie na stronie BODYDRY, a w sklepie Martes.

Scope

Przygotowaliśmy pełny pakiet materiałów przydatnych do promocji nowych produktów w tym grafiki, stronę produktową i video wykorzystane do kampanii świadomościowej.

Bez przepalania budżetu

W drugim etapie zbadaliśmy, który z nowych produktów rokuje najbardziej. Na podstawie pilotażowych kampanii w FB Ads i reklamach Google, zrewidowaliśmy nasze założenia.